Term och Villkor

Denna information skickas endast till den person som det är riktat och kan innehålla konfidentiell information eller sekretess karaktär, väl skyddade av immateriella rättigheter omfattas av upphovsrätten. Alla ändringar, vidaresändning, spridning eller annan användning av denna information av personer eller andra än den person till vilken det är riktat enheter är förbjudet. Om du har fått det av misstag, kontakta avsändaren och radera materialet från vilken dator som helst. I händelse av att detta meddelande kommer att besvaras på samma sätt, låt det bli känt att hans svar skulle vara känd för andra att komma in i nätverket. Därför, om meddelandet innehåller lösenord, kreditkortsnummer eller annan information som du anser konfidentiell, skulle det vara säkert att svara på annat sätt och avboka din sändning. Sandberg Estates SL kan inte ta ansvar som följer av att tredje part kan komma att känna till innehållet i detta meddelande under sändning. Observera även att i enlighet med personuppgiftslagen har du rätt till tillgång, rättelse och annullering av bevisningen i vår ägo.

© 2015 - Alla rättigheter förbehållna. | Term och Villkor

Designed by @nicojmb